Faktúra č.72/2014

Číslo: 72/2014

Predmet: Aktualizácia programu KEO

Cena: 13,50 €

Dodávateľ: KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce

Dodávateľ IČO: 36739464

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 7.7.2014

Dátum doručenia: 10.7.2014

Dátum splatnosti: 21.7.2014

Dátum úhrady: 11.7.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 18.7.2014

Poznámka:

Faktúra č.71/2014

Číslo: 71/2014

Predmet: Telefónne poplatky 6/2014

Cena: 22,13 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 3.7.2014

Dátum doručenia: 9.7.2014

Dátum splatnosti: 17.7.2014

Dátum úhrady: 11.7.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 18.7.2014

Poznámka:

Faktúra č.70/2014

Číslo: 70/2014

Predmet: Služby PO 04 – 06/2014

Cena: 55,77 €

Dodávateľ: POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica

Dodávateľ IČO: 47410442

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.7.2014

Dátum doručenia: 7.7.2014

Dátum splatnosti: 16.7.2014

Dátum úhrady: 11.7.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 18.7.2014

Poznámka:

Faktúra č.69/2014

Číslo: 69/2014

Predmet: Prevádzkovanie KDS 6/2014

Cena: 185,26 €

Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 31631347

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.6.2014

Dátum doručenia: 7.7.2014

Dátum splatnosti: 14.7.2014

Dátum úhrady: 9.7.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 18.7.2014

Poznámka:

Faktúra č.68/2014

Číslo: 68/2014

Predmet: Spotreba zemného plynu 7/2014

Cena: 31,00 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.7.2014

Dátum doručenia: 4.7.2014

Dátum splatnosti: 21.7.2014

Dátum úhrady: 9.7.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 18.7.2014

Poznámka:

Faktúra č.67/2014

Číslo: 67/2014

Predmet: Príspevok na spoločnú úradovňu

Cena: 608,11 €

Dodávateľ: Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica

Dodávateľ IČO: 00317349

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 18.6.2014

Dátum doručenia: 2.7.2014

Dátum splatnosti: 28.6.2014

Dátum úhrady: 9.7.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 18.7.2014

Poznámka:

Faktúra č.66/2014

Číslo: 66/2014

Predmet: Spotreba elektrickej energie 7/2014

Cena: 22,00 €

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ IČO: 36403008

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.7.2014

Dátum doručenia: 2.7.2014

Dátum splatnosti: 15.7.2014

Dátum úhrady: 9.7.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 18.7.2014

Poznámka:

Zmluva č.1/2014

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostom obce Františkom Boškom týmto potvrdzuje, že Zmluva o dielo č. 9/2014 bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 18.7.2014.   Číslo: 1/2014 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: GAAD REAL, s.r.o., Námestie legionárov 5, 080 01 Prešov Zmluvná strana 2 IČO: more »

Detaily

Faktúra č.65/2014

Číslo: 65/2014

Predmet: Externý manažment – Rekonštukcia verejného osvetlenia

Cena: 700,00 €

Dodávateľ: GreEnergy Slovakia, s.r.o., Národná ul. 18, 010 01 Žilina

Dodávateľ IČO: 43765599

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 21.6.2014

Dátum doručenia: 23.6.2014

Dátum splatnosti: 23.6.2014

Dátum úhrady: 24.6.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 2.7.2014

Poznámka: 11.splátka

Faktúra č.64/2014

Číslo: 64/2014

Predmet: Telefónne poplatky MT 5/2014

Cena: 24,49 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.6.2014

Dátum doručenia: 23.6.2014

Dátum splatnosti: 3.7.2014

Dátum úhrady: 24.6.2014

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 2.7.2014

Poznámka: