Zmluva č.4/2016

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 28.1.2016.   Číslo: 4/2016 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 more »

Detaily