Zmluva č.6/2016

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o bežnom účte bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 2.3.2016.   Číslo: 6/2016 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 more »

Detaily