Zmluva č.13/2016

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o dielo bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 28.11.2016.   Číslo: 13/2016 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: METAL SERVIS Recycling, s.r.o., Príboj 549, 976 13 more »

Detaily

Faktúra č.132/2016

Číslo: 132/2016

Predmet: Telefónne poplatky MT + internet na VO 10/2016

Cena: 42,36 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.11.2016

Dátum doručenia: 18.11.2016

Dátum splatnosti: 5.12.2016

Dátum úhrady: 24.11.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 28.11.2016

Poznámka: