Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o dielo bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 28.11.2016.
 
Číslo: 13/2016

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: METAL SERVIS Recycling, s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča

Zmluvná strana 2 IČO: 36622630

Zmluvná strana 2 DIČ: SK 2021762787

Názov: Zmluva o dielo

Predmet: Zhromažďovanie a zber elektroodpadov, použitých prenosných batérií a akumulátorov

Cena: Podľa prílohy č.3

Dátum uzavretia zmluvy: 28.11.2016

Dátum zverejnenia zmluvy: 28.11.2016

Dátum účinnosti zmluvy: 28.11.2016

Dátum ukončenia zmluvy: —

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: