Zmluva č.13/2016

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o dielo bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 28.11.2016.   Číslo: 13/2016 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: METAL SERVIS Recycling, s.r.o., Príboj 549, 976 13 more »

Detaily

Faktúra č.132/2016

Číslo: 132/2016

Predmet: Telefónne poplatky MT + internet na VO 10/2016

Cena: 42,36 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.11.2016

Dátum doručenia: 18.11.2016

Dátum splatnosti: 5.12.2016

Dátum úhrady: 24.11.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 28.11.2016

Poznámka:

Faktúra č.131/2016

Číslo: 131/2016

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 10/2016

Cena: 696,95 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.10.2016

Dátum doručenia: 18.11.2016

Dátum splatnosti: 25.11.2016

Dátum úhrady: 21.11.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 21.11.2016

Poznámka:

Faktúra č.130/2016

Číslo: 130/2016

Predmet: Stravné lístky

Cena: 610,31 €

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

Dodávateľ IČO: 31396674

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 11.11.2016

Dátum doručenia: 11.11.2016

Dátum splatnosti: 18.11.2016

Dátum úhrady: 17.11.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 21.11.2016

Poznámka: Za 9. – 11. mesiac

Faktúra č.129/2016

Číslo: 129/2016

Predmet: Čistiace prostriedky

Cena: 10,00 €

Dodávateľ: PUSCHAPSON, s.r.o., Profesora Sáru 36, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ IČO: 50201671

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 9.11.2016

Dátum doručenia: 9.11.2016

Dátum splatnosti: 23.11.2016

Dátum úhrady: 11.11.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 14.11.2016

Poznámka:

Faktúra č.128/2016

Číslo: 128/2016

Predmet: Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 10/2016

Cena: 183,00 €

Dodávateľ: Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina

Dodávateľ IČO: 41095871

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.10.2016

Dátum doručenia: 10.11.2016

Dátum splatnosti: 14.11.2016

Dátum úhrady: 11.11.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 14.11.2016

Poznámka:

Faktúra č.127/2016

Číslo: 127/2016

Predmet: Údržba na verejnom osvetlení

Cena: 109,00 €

Dodávateľ: Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 43084656

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 9.11.2016

Dátum doručenia: 10.11.2016

Dátum splatnosti: 23.11.2016

Dátum úhrady: 11.11.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 14.11.2016

Poznámka:

Faktúra č.126/2016

Číslo: 126/2016

Predmet: Prevádzkovanie KDS 10/2016

Cena: 167,33 €

Dodávateľ: Kates, s.r.o., Zámostie 2792, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 31631347

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.10.2016

Dátum doručenia: 7.11.2016

Dátum splatnosti: 14.11.2016

Dátum úhrady: 9.11.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 14.11.2016

Poznámka:

Faktúra č.125/2016

Číslo: 125/2016

Predmet: Deratizácia obecných objektov

Cena: 36,70 €

Dodávateľ: DERAZIN, Ing. Milan Pastierik, Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 34656529

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.10.2016

Dátum doručenia: 7.11.2016

Dátum splatnosti: 14.11.2016

Dátum úhrady: 9.11.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 14.11.2016

Poznámka