Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu – PHZ Názov zakázky: Vývoz komunálneho odpadu pre obec Bodinú Opis predmetu zákazky: 1) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie komunálneho odpadu 2) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie objemného odpadu a drobného stavebného odpadu 3) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie nebezpečného odpadu 4) Zber, odvoz a znehodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov more »

Detaily

Objednávka č.4/2021

Číslo: 4/2021

Predmet: Zabezpečenie VO – vývoz komunálneho odpadu

Cena: 420,00 €

Dodávateľ: MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 50068849

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 14.10.2021

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starostka

Dátum zverejnenia: 14.10.2021

Poznámka: