Faktúra č.199/2020

Číslo: 199/2020 Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2020 – športovisko Cena: 200,70 € Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Dodávateľ IČO: 36403008 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 10.1.2021 Dátum doručenia: 10.1.2021 Dátum splatnosti: 25.1.2021 Dátum úhrady: 25.1.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum zverejnenia: 1.2.2021 Poznámka: more »

Detaily

Faktúra č.198/2020

Číslo: 198/2020

Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2020

Cena: -388,39 €

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ IČO: 36403008

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 10.1.2021

Dátum doručenia: 10.1.2021

Dátum splatnosti: 29.1.2021

Dátum úhrady: 25.1.2021

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 1.2.2021

Poznámka: Preplatok

Faktúra č.197/2020

Číslo: 197/2020

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 12/2020

Cena: 1 009,06 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.12.2020

Dátum doručenia: 18.1.2021

Dátum splatnosti: 30.1.2021

Dátum úhrady: 26.1.2021

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 1.2.2021

Poznámka:

Faktúra č.196/2020

Číslo: 196/2020

Predmet: Poplatok za uloženie odpadu

Cena: 98,02 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.12.2020

Dátum doručenia: 18.1.2021

Dátum splatnosti: 14.2.2021

Dátum úhrady: 26.1.2021

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 1.2.2021

Poznámka:

Faktúra č.202/2020

Číslo: 202/2020

Predmet: Lekárska posudková činnosť

Cena: 13,28 €

Dodávateľ: Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica

Dodávateľ IČO: 00317349

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.12.2020

Dátum doručenia: 28.1.2021

Dátum splatnosti: 10.1.2021

Dátum úhrady: 1.2.2021

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 1.2.2021

Poznámka:

Faktúra č.201/2020

Číslo: 201/2020

Predmet: Vyúčtovanie – príspevok na spoločnú úradovňu

Cena: -123,19 €

Dodávateľ: Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica

Dodávateľ IČO: 00317349

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.12.2020

Dátum doručenia: 28.1.2021

Dátum splatnosti: 10.1.2021

Dátum úhrady: 28.1.2021

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 1.2.2021

Poznámka: Preplatok

Faktúra č.5/2021

Číslo: 5/2021

Predmet: Ochranné pomôcky – Covid-19

Cena: 113,40 €

Dodávateľ: ADET, s.r.o., Orlové 148, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 47756497

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 20.1.2021

Dátum doručenia: 20.1.2021

Dátum splatnosti: 20.1.2021

Dátum úhrady: 21.1.2021

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 29.1.2021

Poznámka:

Faktúra č.4/2021

Číslo: 4/2021

Predmet: Spotreba zemného plynu 1/2021

Cena: 282,00 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 12.1.2021

Dátum doručenia: 19.1.2021

Dátum splatnosti: 26.1.2021

Dátum úhrady: 25.1.2021

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 29.1.2021

Poznámka:

Faktúra č.3/2021

Číslo: 3/2021

Predmet: Aktualizácia KEO 2021/01

Cena: 15,00 €

Dodávateľ: KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce

Dodávateľ IČO: 36739464

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 12.1.2021

Dátum doručenia: 14.1.2021

Dátum splatnosti: 26.1.2021

Dátum úhrady: 25.1.2021

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 29.1.2021

Poznámka:

Oznam

Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, ktorí žiadajú o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad, aby v termíne do 22. februára 2021 predložili doklady:

  • potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie študenta o ubytovaní
  • potvrdenie zahraničného zamestnávateľa vydané v roku 2021

Občania, ktorí si ešte nesplnili oznamovaciu povinnosť k dani z nehnuteľností a dani za psa, aby tak urobili do 31. januára 2021.