Faktúra č.153/2021

Číslo: 153/2021

Predmet: Spotreba zemného plynu 10/2021

Cena: 136,00 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.10.2021

Dátum doručenia: 4.10.2021

Dátum splatnosti: 15.10.2021

Dátum úhrady: 4.10.2021

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 15.10.2021

Poznámka:

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu – PHZ Názov zakázky: Vývoz komunálneho odpadu pre obec Bodinú Opis predmetu zákazky: 1) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie komunálneho odpadu 2) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie objemného odpadu a drobného stavebného odpadu 3) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie nebezpečného odpadu 4) Zber, odvoz a znehodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov more »

Detaily

Objednávka č.4/2021

Číslo: 4/2021

Predmet: Zabezpečenie VO – vývoz komunálneho odpadu

Cena: 420,00 €

Dodávateľ: MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 50068849

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 14.10.2021

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starostka

Dátum zverejnenia: 14.10.2021

Poznámka:

Faktúra č.152/2021

Číslo: 152/2021

Predmet: Vedenie účtovníctva 8/2021

Cena: 500,00 €

Dodávateľ: JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 50585436

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 26.9.2021

Dátum doručenia: 27.9.2021

Dátum splatnosti: 10.10.2021

Dátum úhrady: 27.9.2021

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 1.10.2021

Poznámka:

Faktúra č.151/2021

Číslo: 151/2021

Predmet: Telefónne poplatky MT 8/2021

Cena: 3,00 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.9.2021

Dátum doručenia: 27.9.2021

Dátum splatnosti: 30.9.2021

Dátum úhrady: 27.9.2021

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 1.10.2021

Poznámka:

Faktúra č.150/2021

Číslo: 150/2021

Predmet: Žľaby a liatinové rošty

Cena: 388,34 €

Dodávateľ: Raven a.s., Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 31595804

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 27.9.2021

Dátum doručenia: 27.9.2021

Dátum splatnosti: 27.9.2021

Dátum úhrady: 27.9.2021

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 1.10.2021

Poznámka: