Zmluva č.2/2021

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytovaní služieb bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 2.2.2021.   Číslo: 2/2021 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 more »

Detaily

Faktúra č.11/2021

Číslo: 11/2021

Predmet: Príspevok na spoločnú úradovňu

Cena: 592,80 €

Dodávateľ: Obec Jasenica, Jasenica 130, 018 17 Jasenica

Dodávateľ IČO: 00317349

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 26.1.2021

Dátum doručenia: 28.1.2021

Dátum splatnosti: 5.2.2021

Dátum úhrady: 1.2.2021

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 2.2.2021

Poznámka:

Faktúra č.10/2021

Číslo: 10/2021 Predmet: Odber vzoriek biologického materiálu a diagnostika ochorenia COVID-19 Cena: 892,50 € Dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica Dodávateľ IČO: 00610411 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 28.1.2021 Dátum doručenia: 29.1.2021 Dátum splatnosti: 28.2.2021 Dátum úhrady: 1.2.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum more »

Detaily

Faktúra č.9/2021

Číslo: 9/2021

Predmet: Dodanie denného menu 23.1.2021 – testovanie COVID19

Cena: 52,50 €

Dodávateľ: Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina

Dodávateľ IČO: 41095871

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 23.1.2021

Dátum doručenia: 28.1.2021

Dátum splatnosti: 6.2.2021

Dátum úhrady: 1.2.2021

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 2.2.2021

Poznámka:

Faktúra č.8/2021

Číslo: 8/2021

Predmet: Údržba verejného osvetlenia

Cena: 416,40 €

Dodávateľ: JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 52079741

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 22.1.2021

Dátum doručenia: 25.1.2021

Dátum splatnosti: 2.2.2021

Dátum úhrady: 27.1.2021

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 2.2.2021

Poznámka:

Faktúra č.7/2021

Číslo: 7/2021

Predmet: Telefónne poplatky MT 12/2020

Cena: 3,00 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.1.2021

Dátum doručenia: 21.1.2021

Dátum splatnosti: 29.1.2021

Dátum úhrady: 26.1.2020

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 2.2.2021

Poznámka:

Faktúra č.6/2021

Číslo: 6/2021

Predmet: Vedenie účtovníctva 12/2020

Cena: 500,00 €

Dodávateľ: JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 50585436

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.1.2021

Dátum doručenia: 1.2.2021

Dátum splatnosti: 14.2.2021

Dátum úhrady: 1.2.2021

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 2.2.2021

Poznámka:

Faktúra č.200/2020

Číslo: 200/2020

Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu 2020

Cena: 490,94 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 13.1.2021

Dátum doručenia: 15.1.2021

Dátum splatnosti: 27.1.2021

Dátum úhrady: 27.1.2021

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 1.2.2021

Poznámka: Nedoplatok