Zmluva č.8/2021

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o výkone štatutárneho auditu bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 27.9.2021.   Číslo: 8/2021 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: A P X, k.s., Hliny 1299/122, more »

Detaily

Faktúra č.149/2021

Číslo: 149/2021

Predmet: Poplatok za uloženie odpadu

Cena: 247,06 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.8.2021

Dátum doručenia: 13.9.2021

Dátum splatnosti: 15.10.2021

Dátum úhrady: 14.9.2021

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 20.9.2021

Poznámka:

Faktúra č.148/2021

Číslo: 148/2021

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 8/2021

Cena: 1 415,21 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.8.2021

Dátum doručenia: 13.9.2021

Dátum splatnosti: 21.9.2021

Dátum úhrady: 14.9.2021

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 17.9.2021

Poznámka:

Faktúra č.147/2021

Číslo: 147/2021

Predmet: Spotreba elektrickej energie 9/2021

Cena: 37,00 €

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ IČO: 36403008

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.9.2021

Dátum doručenia: 13.9.2021

Dátum splatnosti: 15.9.2021

Dátum úhrady: 13.9.2021

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 17.9.2021

Poznámka:

Zmluva č.7/2021

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o zriadení vecného bremena bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 13.9.2021.   Číslo: 7/2021 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, more »

Detaily

Faktúra č.146/2021

Číslo: 146/2021

Predmet: Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 8/2021

Cena: 154,00 €

Dodávateľ: Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina

Dodávateľ IČO: 41095871

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.9.2021

Dátum doručenia: 9.9.2021

Dátum splatnosti: 16.9.2021

Dátum úhrady: 10.9.2021

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 10.9.2021

Poznámka:

Faktúra č.145/2021

Číslo: 145/2021

Predmet: Telefónne poplatky 8/2021

Cena: 3,37 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.9.2021

Dátum doručenia: 8.9.2021

Dátum splatnosti: 20.9.2021

Dátum úhrady: 8.9.2021

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 10.9.2021

Poznámka: