Zmluva č.6/2022

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o zabezpečení spoločenskej akcie a hudobného výkonu bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 8.8.2022.   Číslo: 6/2022 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Umelecká agentúra O.W. more »

Detaily