Plán rozvoja VaK TSK 2021 – 2027

Záverečné stanovisko – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027  Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. more »

Detaily

Objednávka č.6/2022

Číslo: 6/2022

Predmet: Ozvučenie akcie “Obecné slávnosti”

Cena: 200,00 €

Dodávateľ: Hoja – Hoja – Ďunďa, Stred 50/31, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 51970431

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 5.8.2022

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starostka

Dátum zverejnenia: 5.8.2022

Poznámka: