Zmluva č.5/2022

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o výpožičke bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 1.8.2022.   Číslo: 5/2022 Prenajímateľ: Obec Bodiná, Bodiná č.102, 018 15 Prečín v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Nájomca: Bodiansky spevokol Názov: Zmluva o výpožičke Predmet: Reprezentačný odev more »

Detaily