Zmluva č.4/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva na údržbu KDS bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 26.1.2023.   Číslo: 4/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská more »

Detaily

Zmluva č.3/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 25.1.2023.   Číslo: 3/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 more »

Detaily

Zmluva č.2/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 19.1.2023.   Číslo: 2/2023 Zmluvná strana 1 (Držiteľ odpadu): Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana more »

Detaily

Zmluva č.1/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Kúpna zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 19.1.2023.   Číslo: 1/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Zdeno Mišutka, Hvozdnica 405, 013 56 Hvozdnica Zmluvná strana more »

Detaily

Faktúra č.201/2022

Číslo: 201/2022 Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2021 – OcÚ – nemeraný odber Cena: 3,10 € Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Dodávateľ IČO: 36403008 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 7.1.2023 Dátum doručenia: 9.1.2023 Dátum splatnosti: 29.1.2023 Dátum úhrady: 9.1.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum more »

Detaily

Faktúra č.200/2022

Číslo: 200/2022 Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2021 – OcÚ – meraný odber Cena: 23,16 € Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Dodávateľ IČO: 36403008 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 7.1.2023 Dátum doručenia: 9.1.2023 Dátum splatnosti: 29.1.2023 Dátum úhrady: 9.1.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum more »

Detaily

Faktúra č.197/2022

Číslo: 197/2022

Predmet: Audit účtovnej závierky 2021

Cena: 600,00 €

Dodávateľ: Ing. Ľudovít Vician, Stred č. 56/48, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 40711820

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 20.12.2022

Dátum doručenia: 21.12.2022

Dátum splatnosti: 30.12.2022

Dátum úhrady: 30.12.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 7.1.2023

Poznámka:

Faktúra č.199/2022

Číslo: 199/2022

Predmet: Likvidácia čiernej skládky

Cena: 232,14 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 22.12.2022

Dátum doručenia: 28.12.2022

Dátum splatnosti: 5.1.2023

Dátum úhrady: 28.12.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 5.1.2023

Poznámka: