Zmluva č.4/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva na údržbu KDS bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 26.1.2023.   Číslo: 4/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská more »

Detaily

Zmluva č.3/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 25.1.2023.   Číslo: 3/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 more »

Detaily

Zmluva č.2/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 19.1.2023.   Číslo: 2/2023 Zmluvná strana 1 (Držiteľ odpadu): Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana more »

Detaily

Faktúra č.3/2023

Číslo: 3/2023

Predmet: Telefónne poplatky MT 12/2022

Cena: 5,00 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.1.2023

Dátum doručenia: 17.1.2023

Dátum splatnosti: 31.1.2023

Dátum úhrady: 18.1.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 20.1.2023

Poznámka:

Faktúra č.2/2023

Číslo: 2/2023

Predmet: Oprava verejného osvetlenia a demontáž vianočných ozdôb

Cena: 1 026,00 €

Dodávateľ: JARELL, s.r.o., Prečín 28, 018 15 Prečín

Dodávateľ IČO: 52079741

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 13.1.2023

Dátum doručenia: 13.1.2023

Dátum splatnosti: 27.1.20223

Dátum úhrady: 13.1.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 20.1.2023

Poznámka:

Faktúra č.1/2023

Číslo: 1/2023

Predmet: Výkon zodpovednej osoby 1/2023

Cena: 32,40 €

Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

Dodávateľ IČO: 50528041

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.1.2023

Dátum doručenia: 3.1.2023

Dátum splatnosti: 8.1.2023

Dátum úhrady: 3.1.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 20.1.2023

Poznámka:

Zmluva č.1/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Kúpna zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 19.1.2023.   Číslo: 1/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Zdeno Mišutka, Hvozdnica 405, 013 56 Hvozdnica Zmluvná strana more »

Detaily

Faktúra č.201/2022

Číslo: 201/2022 Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2021 – OcÚ – nemeraný odber Cena: 3,10 € Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Dodávateľ IČO: 36403008 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 7.1.2023 Dátum doručenia: 9.1.2023 Dátum splatnosti: 29.1.2023 Dátum úhrady: 9.1.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum more »

Detaily

Faktúra č.200/2022

Číslo: 200/2022 Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2021 – OcÚ – meraný odber Cena: 23,16 € Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Dodávateľ IČO: 36403008 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 7.1.2023 Dátum doručenia: 9.1.2023 Dátum splatnosti: 29.1.2023 Dátum úhrady: 9.1.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum more »

Detaily