Zmluva č.1/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Kúpna zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 19.1.2023.   Číslo: 1/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Zdeno Mišutka, Hvozdnica 405, 013 56 Hvozdnica Zmluvná strana more »

Detaily