Faktúra č.201/2022

Číslo: 201/2022 Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2021 – OcÚ – nemeraný odber Cena: 3,10 € Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Dodávateľ IČO: 36403008 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 7.1.2023 Dátum doručenia: 9.1.2023 Dátum splatnosti: 29.1.2023 Dátum úhrady: 9.1.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum more »

Detaily

Faktúra č.200/2022

Číslo: 200/2022 Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 2021 – OcÚ – meraný odber Cena: 23,16 € Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Dodávateľ IČO: 36403008 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 7.1.2023 Dátum doručenia: 9.1.2023 Dátum splatnosti: 29.1.2023 Dátum úhrady: 9.1.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum more »

Detaily

Zmluva č.8/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí služieb bol zverejnený na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 13.1.2023.   Číslo: 8/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Kúnovec more »

Detaily