Zmluva č.19/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 4.12.2023. Číslo: 19/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Ing. Ľudovít VICIAN, štatutárny audítor, Stred more »

Detaily