Zmluva č.18/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Poistná zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 27.11.2023.   Číslo: 18/2023 Poisťovňa: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefaničova 4, 816 23 Bratislava Poisťovňa IČO: 00585441 Poistník: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Poistník IČO: 00692522 Názov: more »

Detaily

Zmluva č.17/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Dohoda o určení spádovej materskej školy bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 20.11.2023.   Číslo: 17/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Obec Prečín, Prečín 304, 018 more »

Detaily

Faktúra č.169/2023

Číslo: 169/2023

Predmet: Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 10/2023

Cena: 121,00 €

Dodávateľ: Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina

Dodávateľ IČO: 41095871

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.10.2023

Dátum doručenia: 13.11.2023

Dátum splatnosti: 14.11.2023

Dátum úhrady: 13.11.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 17.11.2023

Poznámka:

Faktúra č.168/2023

Číslo: 168/2023

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 10/2023

Cena: 1 557,75 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Kúnovec 2797, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.10.2023

Dátum doručenia: 13.11.2023

Dátum splatnosti: 20.11.2023

Dátum úhrady: 13.11.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 17.11.2023

Poznámka:

Faktúra č.167/2023

Číslo: 167/2023

Predmet: Odvoz odpadu cisternovým vozidlom

Cena: 87,60 €

Dodávateľ: Dopravné služby PB, s.r.o., Zakvášov 2619/193, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 50366793

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 9.11.2023

Dátum doručenia: 13.11.2023

Dátum splatnosti: 23.11.2023

Dátum úhrady: 13.11.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 17.11.2023

Poznámka:

Faktúra č.166/2023

Číslo: 166/2023

Predmet: Výkon zodpovednej osoby 11/2023

Cena: 32,40 €

Dodávateľ: GET PROFI, s.r.o., Veľký Folkmar 325, 055 51 Veľký Folkmar

Dodávateľ IČO: 55552099

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.11.2023

Dátum doručenia: 8.11.2023

Dátum splatnosti: 15.11.2023

Dátum úhrady: 8.11.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 17.11.2023

Poznámka:

Faktúra č.165/2023

Číslo: 165/2023

Predmet: Telefónne poplatky 10/2023

Cena: 3,32 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.11.2023

Dátum doručenia: 8.11.2023

Dátum splatnosti: 20.11.2023

Dátum úhrady: 8.11.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 17.11.2023

Poznámka:

Faktúra č.164/2023

Číslo: 164/2023

Predmet: Spotreba zemného plynu 11/2023

Cena: 699,00 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.11.2023

Dátum doručenia: 3.11.2023

Dátum splatnosti: 15.11.2023

Dátum úhrady: 6.11.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 17.11.2023

Poznámka:

Faktúra č.163/2023

Číslo: 163/2023

Predmet: Správa webového sídla bodina.eu 10/2023

Cena: 100,00 €

Dodávateľ: Ing. Andrej Kováčik, MBA, Halenkovice 732, 763 63 Halenkovice

Dodávateľ IČO: 08177350

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.10.2023

Dátum doručenia: 2.11.2023

Dátum splatnosti: 14.11.2023

Dátum úhrady: 2.11.2023

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 17.11.2023

Poznámka: