Zmluva č.21/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 31.10.2023. Číslo: 21/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Ing. Národná more »

Detaily

Zmluva č.22/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve č.1/2023 bol zverejnený na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 14.12.2023.   Číslo: 22/2023 Účastník v I.rade: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce IČO: 00692522 Účastník v II.rade: Peter Majtán, Bodiná 214, 018 15 Prečín more »

Detaily