Potvrdenie

 

Obec Bodiná zastúpená starostom obce Františkom Boškom týmto potvrdzuje, že zmluva o poskytnutí

nenávratného finančného príspevku bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 21.01.2013.

 

Číslo: 1/2013

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

Zmluvná strana 2 IČO: 00686832

v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

IČO: 00002801

DIČ: 2020877749

Názov: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bodiná

Cena: 133 533,14 €

Dátum uzavretia zmluvy: 21.1.2013

Dátum zverejnenia zmluvy: 21.1.2013

Dátum účinnosti zmluvy: 22.1.2013

Dátum ukončenia zmluvy: 21.1.2015

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: František Boško

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starosta

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: