Zmluva č.6/2013

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostom obce Františkom Boškom týmto potvrdzuje, že mandátna zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 1.11.2013.   Číslo: 6/2013 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica Zmluvná strana 2 IČO: 47410442 more »

Detaily

Zmluva č.5/2013

Potvrdenie   Obec Bodiná zastúpená starostom obce Františkom Boškom týmto potvrdzuje, že kúpna zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 18.10.2013.   Číslo: 5/2013 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Ján Boško, Bodiná 154, 018 15 Bodiná Názov: Kúpna zmluva Predmet: Predaj pozemku more »

Detaily

Zmluva č.4/2013

  Potvrdenie   Obec Bodiná zastúpená starostom obce Františkom Boškom týmto potvrdzuje, že Dodatok č.1 k Zmluve o Dielo bol zverejnený na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 20.8.2013.   Číslo: 4/2013 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: GreEnergy Slovakia, s.r.o., Národná 18, 010 01 Žilina more »

Detaily

Zmluva č.3/2013

Potvrdenie   Obec Bodiná zastúpená starostom obce Františkom Boškom týmto potvrdzuje, že zmluva o združenej dodávke elektriny bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 29.6.2013.   Číslo: 3/2013 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Zmluvná more »

Detaily

Zmluva č.2/2013

Potvrdenie   Obec Bodiná zastúpená starostom obce Františkom Boškom týmto potvrdzuje, že zmluva o združenej dodávke elektriny bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 13.4.2013.   Číslo: 2/2013 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Zmluvná more »

Detaily

Zmluva č.1/2013

Potvrdenie   Obec Bodiná zastúpená starostom obce Františkom Boškom týmto potvrdzuje, že zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 21.01.2013.   Číslo: 1/2013 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 more »

Detaily