Zmluva č.1/2013

Potvrdenie   Obec Bodiná zastúpená starostom obce Františkom Boškom týmto potvrdzuje, že zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 21.01.2013.   Číslo: 1/2013 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 more »

Detaily