Potvrdenie
 
Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP: KaHR-22VS-1001/0309/141 bol zverejnený na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 3.2.2015.
 
Číslo: 1/2015

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

Zmluvná strana 2 IČO: 00686832

v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

IČO: 00002801

DIČ: 2020877749

Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP: KaHR-22VS-1001/0309/141

Predmet: Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP: KaHR-22VS-1001/0309/141 zo dňa 21.3.2013

Cena: 73 050,28 €

Dátum uzavretia zmluvy: 28.1.2015

Dátum zverejnenia zmluvy: 3.2.2015

Dátum účinnosti zmluvy: 4.2.2015

Dátum ukončenia zmluvy: 30.6.2015

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: