Zmluva č.1/2015

Potvrdenie   Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP: KaHR-22VS-1001/0309/141 bol zverejnený na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 3.2.2015.   Číslo: 1/2015 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 more »

Detaily