Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o úvere bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 3.3.2017.
 
Číslo: 1/2017

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha

Zmluvná strana 2 IČO: 64948242

Názov: Zmluva o úvere

Predmet: Dočasné poskytnutie úveru

Cena: 1 063 354,22 €

Dátum uzavretia zmluvy: 3.3.2017

Dátum zverejnenia zmluvy: 3.3.2017

Dátum účinnosti zmluvy: 3.3.2017

Dátum ukončenia zmluvy: 30.6.2018

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: