Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o zriadení záložného práva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 3.3.2017.
 
Číslo: 2/2017

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha

Zmluvná strana 2 IČO: 64948242

Názov: Zmluva o úvere

Predmet: Zriadenie záložného práva k pohľadávkam

Cena: —

Dátum uzavretia zmluvy: 3.3.2017

Dátum zverejnenia zmluvy: 3.3.2017

Dátum účinnosti zmluvy: 3.3.2017

Dátum ukončenia zmluvy: —

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: