Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Dodatok č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny bol zverejnený na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 18.10.2016.
 
Číslo: 12/2016

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Zmluvná strana 2 IČO: 36403008

Zmluvná strana 2 DIČ: 2020106682

Názov: Dodatok č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny

Predmet: Cenník dodávky elektriny

Cena: —

Dátum uzavretia zmluvy: 1.10.2016

Dátum zverejnenia zmluvy: 18.10.2016

Dátum účinnosti zmluvy: 23.2.2015

Dátum ukončenia zmluvy: 31.12.2018

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: