Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o dielo bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 12.10.2015.
 
Číslo: 13/2015

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: Doprastav – CESTNE STAVBY Považská Bystrica, Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava

v zastúpení: Ing. Juraj Adamovič, predseda představenstva

v zastúpení: Ing. Michal Berger, riaditeľ závodu Žilina

Zmluvná strana 2 IČO: 31333320

Zmluvná strana 2 DIČ: SK 2020372497

Názov: Zmluva o dielo

Predmet: Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest v katastri obce Bodiná

Cena: 1 055 354,22 €

Dátum uzavretia zmluvy: 12.10.2015

Dátum zverejnenia zmluvy: 12.10.2015

Dátum účinnosti zmluvy: 13.10.2015

Dátum ukončenia zmluvy: 31.12.2024

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: