Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o zriadení vecného bremena bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 10.10.2023.
 
Číslo: 13/2023

Povinný z vecného bremena: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

IČO: 00692522

Oprávnení z vecného bremena: Martin Chudý, Rozkvet 2064/141, 017 01 Považská Bystrica a Katarína Žilinčíková, Papradno 399, 018 13 Papradno

Názov: Zmluva o zriadení vecného bremena

Predmet: Zriadenie vecného bremena

Cena: —

Dátum uzavretia zmluvy: 10.10.2023

Dátum zverejnenia zmluvy: 10.10.2023

Dátum účinnosti zmluvy: 11.10.2023

Dátum ukončenia zmluvy: —

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: