Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zámenná zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 10.10.2023.
 
Číslo: 12/2023

Účastník v I.rade: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

IČO: 00692522

Účastník v II.rade: Peter Majtán, Bodiná 214, 018 15 Prečín

Názov: Zámenná zmluva

Predmet: Zámena nehnuteľností

Cena: —

Dátum uzavretia zmluvy: 10.10.2023

Dátum zverejnenia zmluvy: 10.10.2023

Dátum účinnosti zmluvy: 11.10.2023

Dátum ukončenia zmluvy: —

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: