Zmluva č.13/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o zriadení vecného bremena bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 10.10.2023.   Číslo: 13/2023 Povinný z vecného bremena: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce IČO: 00692522 Oprávnení z vecného bremena: Martin Chudý, Rozkvet 2064/141, 017 01 Považská more »

Detaily

Zmluva č.12/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zámenná zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 10.10.2023.   Číslo: 12/2023 Účastník v I.rade: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce IČO: 00692522 Účastník v II.rade: Peter Majtán, Bodiná 214, 018 15 Prečín Názov: Zámenná zmluva Predmet: Zámena more »

Detaily