Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bodiná bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 13.10.2023.
 
Číslo: 14/2023

Poskytovateľ dotácie: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

IČO: 00692522

Príjemca dotácie: Obec Prečín – Materská škola, Prečín 275, 018 15 Prečín

v zastúpení: Anton Lagíň, starosta obce

IČO: 00317691

Názov: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bodiná

Predmet: Poskytnutie finančnej dotácie – dovybavenie triedy MŠ Prečín

Cena: 2 000,00 €

Dátum uzavretia zmluvy: 13.10.2023

Dátum zverejnenia zmluvy: 13.10.2023

Dátum účinnosti zmluvy: 14.10.2023

Dátum ukončenia zmluvy: —

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: