Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Poistná zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 27.11.2023.
 
Číslo: 18/2023

Poisťovňa: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefaničova 4, 816 23 Bratislava

Poisťovňa IČO: 00585441

Poistník: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Poistník IČO: 00692522

Názov: Poistná zmluva

Predmet: Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Cena: 33,71 € / ročne

Dátum uzavretia zmluvy: 27.11.2023

Dátum zverejnenia zmluvy: 27.11.2023

Dátum účinnosti zmluvy: 27.11.2023

Dátum ukončenia zmluvy: —

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: