Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 30.5.2016.
 
Číslo: 7/2016

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: Pôdohospodárska platobná agentura, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava

Zmluvná strana 2 IČO: 30794323

Názov: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Predmet: Poskytnutie NFP – Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest v obci Bodiná

Cena: 1 063 3543,22 €

Dátum uzavretia zmluvy: 30.5.2016

Dátum zverejnenia zmluvy: 30.5.2016

Dátum účinnosti zmluvy: 1.6.2016

Dátum ukončenia zmluvy: 1.6.2020

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: