Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o zriadení vecného bremena bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 13.9.2021.
 
Číslo: 7/2021

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

v zastúpení: JUDr. Marián Cesnek, riaditeľ sekcie Právne

Zmluvná strana 2 IČO: 36442151

Zmluvná strana 2 DIČ: 2022187453

Názov: Zmluva o zriadení vecného bremena

Predmet: Zriadenie vecného bremena – pozemok KN E č.414/3

Cena: —

Dátum uzavretia zmluvy: 9.9.2021

Dátum zverejnenia zmluvy: 13.9.2021

Dátum účinnosti zmluvy: 14.9.2021

Dátum ukončenia zmluvy: —

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: