Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 15.5.2023.
 
Číslo: 7/2023

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: Pôdohospodárska platobná agentura, Hraničná 12, 815 26 Bratislava

Zmluvná strana 2 IČO: 30794323

Názov: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Predmet: Poskytnutie NFP – Výstavba amfiteátra v obci Bodiná

Cena: 16 312,00 €

Dátum uzavretia zmluvy: 15.5.2023

Dátum zverejnenia zmluvy: 15.5.2023

Dátum účinnosti zmluvy: 16.5.2023

Dátum ukončenia zmluvy: —

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: