Podporený projekt: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bodiná“

Podporený projekt: ,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetelenia v obci Bodiná” Operačný program: 251002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast Prioritná os: Prioritná os 2 – Energetika Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetelenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky Prijímateľ: Obec Bodiná, Bodiná 102 IČO: 00692522 Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, more »

Detaily