Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o výpožičke bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 1.8.2022.
 
Číslo: 5/2022

Prenajímateľ: Obec Bodiná, Bodiná č.102, 018 15 Prečín

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Nájomca: Bodiansky spevokol

Názov: Zmluva o výpožičke

Predmet: Reprezentačný odev – 6 ks

Cena: —

Dátum uzavretia zmluvy: 1.8.2022

Dátum zverejnenia zmluvy: 1.8.2022

Dátum účinnosti zmluvy: 1.8.2022

Dátum ukončenia zmluvy: —

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: