Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Dodatok č.1/2015 k Zmluve zo dňa 14.11.2007 bol zverejnený na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 9.9.2015.
 
Číslo: 10/2015

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: AKU-TRANS, s.r.o., Niklová 4313, 926 01 Sereď

v zastúpení: Ing. Mária Machalíková, konateľ spoločnosti

Zmluvná strana 2 IČO: 34136924

Zmluvná strana 2 DIČ: 2020407906

Názov: Dodatok č.1/2015 k Zmluve zo dňa 14.11.2007

Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zabezpečení nakladania s použitými batériami a akumulátormi

Cena: —

Dátum uzavretia zmluvy: 9.9.2015

Dátum zverejnenia zmluvy: 9.9.2015

Dátum účinnosti zmluvy: 10.9.2015

Dátum ukončenia zmluvy: —

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: