Zmluva č.10/2015

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Dodatok č.1/2015 k Zmluve zo dňa 14.11.2007 bol zverejnený na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 9.9.2015.   Číslo: 10/2015 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: AKU-TRANS, s.r.o., Niklová 4313, more »

Detaily