Potvrdenie

 

Obec Bodiná zastúpená starostom obce Františkom Boškom týmto potvrdzuje, že kúpna zmluva bola

zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 18.10.2013.

 

Číslo: 5/2013

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: Ján Boško, Bodiná 154, 018 15 Bodiná

Názov: Kúpna zmluva

Predmet: Predaj pozemku KNC 9/2 v k.ú. Bodiná – záhrady o výmere 191 m2, ktorá vznikla z pôvodnej parc. KNE 6 v k.ú.
Bodiná o výmere 489 m2, na základe geometrického plánu č.1/2013 zo dňa 4.1.2013

Cena: 4,56 € za 1/m2 = spolu 870,96 €

Dátum uzavretia zmluvy: 18.10.2013

Dátum zverejnenia zmluvy: 18.10.2013

Dátum účinnosti zmluvy: 19.10.2013

Dátum ukončenia zmluvy: Neuvedený

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: František Boško

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starosta


Súbor na stiahnutie: