Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostom obce Františkom Boškom týmto potvrdzuje, že mandátna zmluva bola

zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 1.11.2013.

 

Číslo: 6/2013

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica 26, 020 61 Dolná Breznica

Zmluvná strana 2 IČO: 47410442

Názov: Mandátna zmluva

Predmet: Vykonávanie činnosti mandatára na predchádzanie vzniku požiarov a bezpečnosť a
ochranu zdravia pri práci vykonávaním funkcie technika požiarnej ochrany.

Cena: 26,59 € /mesačne

Dátum uzavretia zmluvy: 1.11.2013

Dátum zverejnenia zmluvy: 1.11.2013

Dátum účinnosti zmluvy: 1.11.2013

Dátum ukončenia zmluvy: Neuvedený

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: František Boško

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starosta


Súbor na stiahnutie: