Potvrdenie

Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Nájomná zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 31.7.2017.
 
Číslo: 9/2017

Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102

v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce

Zmluvná strana 1 IČO: 00692522

Zmluvná strana 2: Ing. Doprastav, a.s., Drieňová 26, 826 56 Bratislava, závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina

v zastúpení: Ing. Juraj Androvič, predseda predstavenstva a Ing. Michal Berger, riaditeľ závodu Žilina

Zmluvná strana 2 IČO: 31333320

Názov: Nájomná zmluva

Predmet: Prenájom pozemku parc. č.337/1

Cena: 6 900,00 €

Dátum uzavretia zmluvy: 31.7.2017

Dátum zverejnenia zmluvy: 31.7.2017

Dátum účinnosti zmluvy: 1.8.2017

Dátum ukončenia zmluvy: —

Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila: starostka

Poznámka:


Súbor na stiahnutie: