Zmluva č.9/2017

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Nájomná zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 31.7.2017.   Číslo: 9/2017 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Ing. Doprastav, a.s., Drieňová 26, 826 56 Bratislava, závod more »

Detaily