Vianočné tvorivé dielničky

Tretiu adventnú nedeľu sa v kultúrnom dome konali už po druhýkrát Vianočné tvorivé dielničky. Deti vlastnoručne vyrábali ozdoby, zdobili stromček a podujatie obohatilo kultúrne vystúpenie našich šikovných ratolestí a Bodianskeho spevokolu. Na záver, ako inak, prišiel Mikuláš s anjelom a čertom, ktorí pre všetky deti priniesli balíčky. Počas celého večera rozvoniavala po kultúrnom dome kapustnica, more »

Detaily

Zmluva č.14/2016

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o kúpe cenných papierov bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 2.12.2016.   Číslo: 14/2016 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, more »

Detaily

Faktúra č.135/2016

Číslo: 135/2016

Predmet: Ročná licencia KEO WIN 2017

Cena: 117,02 €

Dodávateľ: KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce

Dodávateľ IČO: 36739464

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 28.11.2016

Dátum doručenia: 2.12.2016

Dátum splatnosti: 12.12.2016

Dátum úhrady: 2.12.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 2.12.2016

Poznámka:

Faktúra č.134/2016

Číslo: 134/2016

Predmet: Spotreba zemného plynu 12/2016

Cena: 310,00 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.12.2016

Dátum doručenia: 2.12.2016

Dátum splatnosti: 15.12.2016

Dátum úhrady: 2.12.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 2.12.2016

Poznámka:

Faktúra č.133/2016

Číslo: 133/2016

Predmet: Spotreba elektrickej energie 12/2016

Cena: 33,00 €

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ IČO: 36403008

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.12.2016

Dátum doručenia: 2.12.2016

Dátum splatnosti: 15.12.2016

Dátum úhrady: 2.12.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 2.12.2016

Poznámka:

Zmluva č.13/2016

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o dielo bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 28.11.2016.   Číslo: 13/2016 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: METAL SERVIS Recycling, s.r.o., Príboj 549, 976 13 more »

Detaily

Faktúra č.132/2016

Číslo: 132/2016

Predmet: Telefónne poplatky MT + internet na VO 10/2016

Cena: 42,36 €

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35763469

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 15.11.2016

Dátum doručenia: 18.11.2016

Dátum splatnosti: 5.12.2016

Dátum úhrady: 24.11.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 28.11.2016

Poznámka:

Faktúra č.131/2016

Číslo: 131/2016

Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 10/2016

Cena: 696,95 €

Dodávateľ: MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Ul. Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 36265144

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 31.10.2016

Dátum doručenia: 18.11.2016

Dátum splatnosti: 25.11.2016

Dátum úhrady: 21.11.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 21.11.2016

Poznámka:

Faktúra č.130/2016

Číslo: 130/2016

Predmet: Stravné lístky

Cena: 610,31 €

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

Dodávateľ IČO: 31396674

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 11.11.2016

Dátum doručenia: 11.11.2016

Dátum splatnosti: 18.11.2016

Dátum úhrady: 17.11.2016

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 21.11.2016

Poznámka: Za 9. – 11. mesiac