Faktúra č.195/2019

Číslo: 195/2019

Predmet: Príspevok na stravné pre poberateľov starobného dôchodku 11/2019

Cena: 180,00 €

Dodávateľ: Jakubech Martin, Pružina 485, 018 22 Pružina

Dodávateľ IČO: 41095871

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 30.11.2019

Dátum doručenia: 4.12.2019

Dátum splatnosti: 14.12.2019

Dátum úhrady: 4.12.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 5.12.2019

Poznámka:

Faktúra č.194/2019

Číslo: 194/2019

Predmet: Obecné noviny rok 2020

Cena: 93,60 €

Dodávateľ: INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava

Dodávateľ IČO: 31363091

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 2.12.2019

Dátum doručenia: 4.12.2019

Dátum splatnosti: 9.12.2019

Dátum úhrady: 4.12.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 5.12.2019

Poznámka:

Faktúra č.193/2019

Číslo: 193/2019

Predmet: Stravné lístky

Cena: 350,35 €

Dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

Dodávateľ IČO: 31396674

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 3.12.2019

Dátum doručenia: 3.12.2019

Dátum splatnosti: 10.12.2019

Dátum úhrady: 3.12.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 5.12.2019

Poznámka: Za 10. – 11. mesiac

Faktúra č.192/2019

Číslo: 192/2019

Predmet: Spotreba zemného plynu 12/2019

Cena: 367,00 €

Dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ IČO: 35815256

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.12.2019

Dátum doručenia: 2.12.2019

Dátum splatnosti: 16.12.2019

Dátum úhrady: 4.12.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 5.12.2019

Poznámka:

Faktúra č.191/2019

Číslo: 191/2019

Predmet: Výkon zodpovednej osoby 12/2019

Cena: 32,40 €

Dodávateľ: osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice

Dodávateľ IČO: 50528041

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.12.2019

Dátum doručenia: 2.12.2019

Dátum splatnosti: 8.12.2019

Dátum úhrady: 4.12.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 5.12.2019

Poznámka:

Faktúra č.190/2019

Číslo: 190/2019

Predmet: Spotreba elektrickej energie 12/2019

Cena: 24,00 €

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ IČO: 36403008

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 1.12.2019

Dátum doručenia: 2.12.2019

Dátum splatnosti: 15.12.2019

Dátum úhrady: 4.12.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 5.12.2019

Poznámka:

Zmeny a doplnky č.4 ÚP obce Bodiná

Grafická a textová časť „Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Bodiná” – návrh je dostupná na stránke: www.bodina.eu.
Oznámenie o strategickom dokumente je uverejnené aj na webovej stránke Okresného úradu Považská Bystrica na adrese: http://www.minv.sk/?okresny-urad-povazska-bystrica a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR – v informačnom systéme EIA/SEA na stránke www.enviroportal.sk/sk/eia.


Faktúra č.189/2019

Číslo: 189/2019

Predmet: Sporák Plamen 850

Cena: 723,00 €

Dodávateľ: KRB-TECH, s.r.o., Vojtaššáková 614, 027 44 Tvrdošín

Dodávateľ IČO: 44708220

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 28.11.2019

Dátum doručenia: 28.11.2019

Dátum splatnosti: 12.12.2019

Dátum úhrady: 28.11.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 29.11.2019

Poznámka:

Faktúra č.188/2019

Číslo: 188/2019

Predmet: Aktualizácia KEO WIN 11/2019

Cena: 13,50 €

Dodávateľ: KEO, s.r.o., Poľná, 991 06 Záhorce

Dodávateľ IČO: 36739464

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 26.11.2019

Dátum doručenia: 27.11.2019

Dátum splatnosti: 10.12.2019

Dátum úhrady: 28.11.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 29.11.2019

Poznámka:

Objednávka č.9/2019

Číslo: 9/2019 Predmet: Obstarávanie zmien a doplnkov č.4 ÚP obce Bodiná” Cena: 3 000,00 € Dodávateľ: Ing. Marta Slámková, Udiča 672, 018 01 Udiča Dodávateľ IČO: 34657517 Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102 Odberateľ IČO: 00692522 Dátum vystavenia: 28.11.2019 Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Marcela Filová Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starostka Dátum zverejnenia: 28.11.2019 more »

Detaily