Zápisnica okrskovej volebnej komisie v Bodinej

Volebná účasť v obci Bodiná vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky: 80,58%   Počet zapísaných v zozname voličov: 381 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 307 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 307 Počet platných odovzdaných hlasov: 299   Počty hlasov: SMER – sociálna demokracia: 142 HLAS – sociálna demokracia: 43 Slovenská národná strana: more »

Detaily