Zmluva č.16/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 26.10.2023.   Číslo: 16/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: GET PROFI, more »

Detaily

Zmluva č.15/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Darovacia zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 18.10.2023. Číslo: 15/2023 Darca: Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava v zastúpení: plk. Ing. Pavol Mikulášek, prezident Hasičského a záchranného zboru IČO: 00151866 Obdarovaný: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v more »

Detaily

Zmluva č.14/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bodiná bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 13.10.2023.   Číslo: 14/2023 Poskytovateľ dotácie: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce IČO: 00692522 Príjemca dotácie: Obec Prečín – Materská škola, Prečín 275, more »

Detaily

Zmluva č.13/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o zriadení vecného bremena bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 10.10.2023.   Číslo: 13/2023 Povinný z vecného bremena: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce IČO: 00692522 Oprávnení z vecného bremena: Martin Chudý, Rozkvet 2064/141, 017 01 Považská more »

Detaily

Zmluva č.12/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zámenná zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 10.10.2023.   Číslo: 12/2023 Účastník v I.rade: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce IČO: 00692522 Účastník v II.rade: Peter Majtán, Bodiná 214, 018 15 Prečín Názov: Zámenná zmluva Predmet: Zámena more »

Detaily

Objednávka č.11/2023

Číslo: 11/2023

Predmet: Autodoprava Bodiná-Nowy Tag

Cena: 700,00 €

Dodávateľ: Ivan Pavlík, Rozkvet 2041/79, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 54535069

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 36937703

Dátum vystavenia: 4.10.2023

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starostka

Dátum zverejnenia: 4.10.2023

Poznámka: