Zmluva č.16/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 26.10.2023.   Číslo: 16/2023 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: GET PROFI, more »

Detaily